SLUŽBY

OBSLUŽNÁ SPOLEČNOST, a.s. byla založena v roce 1994 (dále jen OS). V letech 1994 až 2005 realizovala OS poradenskou činnost v oblasti marketingu a také úspěšně dokončila několik distribučních projektů „na klíč“, a to jak v ČR tak i zahraničí.

Dovedeme Vás k úspěchu

Zdarma posoudíme vaše možnosti

Rozumíme evropským dotacím

Certifikovaná společnost

DOTAČNÍ PORADENSTVÍ

Orientace ve spletité struktuře evropských strukturálních fondů a jednotlivých operačních programů je velice složitá a selekce toho správného je pro nezkušeného žadatele mnohdy únavný a náročný proces. Orientace ve spletité struktuře evropských strukturálních fondů a jednotlivých operačních programů je velice složitá a selekce toho správného je pro nezkušeného žadatele mnohdy únavný a náročný proces. 

 • Analýza dotačních příležitostí
 • Konzultace projektového záměru
 • Komunikace s orgány veřejné správy
 • Průběžná příprava a zpracovávání žádostí o platbu
 • Administrace změn projektu
 • Monitoring a aktualizace informací ze strany poskytovatele dotace
 • Vypracování projektové žádosti včetně povinných příloh 

GDPR – vzdělávání

Obslužná společnost a.s. nabízí v rámci své vzdělávací a poradenské činnosti produkt, který není ničím novým, ale je přesto originální. V čem? Vychází z předpokladu, že společnost má v každém čase jedno úzké místo! Je v administrativě? Ve výrobě? V logistice či ve vývoji a inovacích? Nebo snad vývoj společnosti brzdí marketing, obchod?

 • Hledáme úzká místa v nejširších souvislostech firmy
 • Učíme lidi z firmy úzká místa hledat. 

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Jednalo se o kurzy z aktivity Manažerské a měkké dovednosti: Systém řízení zpracování osobních údajů I. (Mapování) a Systém řízení zpracování osobních údajů II. (Nastavení procesů). Celkem bylo v tomto monitorovacím období vyčerpáno 160 hodin na osobu. Celkem nám do projektu vstoupilo již 39 osob, z nichž již 38 absolvovalo minimálně 40 hodin vzdělávacích aktivit. Ve vzdělávacích aktivitách plánujeme pokračovat i v následujícím monitorovacím období.

 • Datum zahájení realizace projektu: 1.3.2017
 • Datum ukončení realizace projektu nejpozději do: 28.2.2019

Personalistika

Jedním z hlavních úkolů personalistiky je výběr nových pracovníků.   K tomu se používá mnoho metod, nejdůležitější je ale získat si o potencionálním zájemci o místo co nejvíce informací a následně vyhodnotit jeho znalosti a zkušenosti v porovnání s ostatními pracovníky. Stejně je tak tomu i v opačném případě, kdy se zájemce rozhodne pro změnu zaměstnání či svůj profesní růst.

 • Poradenství v oblasti personalistiky
 • Zprostředkování zaměstnání
 • Bilanční diagnostika
 • Profesní diagnostika
 • Kariérové plánování
 • Personální audity
 • Dopravně – psychologická vyšetření   

Zrealizované pracovní příležitosti

Let na trhu

Poboček

Realizovaných projektů

Reference

Obslužná společnost a.s.

SÍDLO FIRMY

Křišťanova 17, 130 00 Praha 3

Telefon

Projektový manažer
 +420 739 571 400

Email

horinkovag@osas.cz