Realizované projekty

 

Dovedeme Vás k úspěchu

Zdarma posoudíme vaše možnosti

Rozumíme evropským dotacím

Certifikovaná společnost

DRUHÁ ŠANCE PO 50

Projekt navrhuje aktivity (pracovní a bilanční diagnostika, motivační kurz, neprofesní vzdělávání, rekvalifikace, individuální i skupinové poradenství a dotované zaměstnání), které řeší potřeby klientů komplexně a jsou navzájem provázány do logického celku.

číst více

ŠANCE PRO ZKUŠENÉ

Překonat psychické zábrany, které mají klienti ohroženi sociálním vyloučením, získání návyků pro efektivní vyhledávání zaměstnání na trhu práce, posílení odborných kvalit formou výuky na PC a formou rekvalifikací, aktivní činnost klientů za účelem získání si zaměstnání.

číst více

OD KOLÉBKY DO PRÁCE

Předmětem plnění je hlavní cíl projektu „Od kolébky do práce“, kterým je nalezení trvalého zaměstnání pro účastníka projektu během nebo krátce po jeho účasti v projektu, případně zvýšení jeho zaměstnatelnosti.

číst více

PRAXE JE ZAČÁTEK

Předmětem plnění je hlavní cíl projektu „Praxe je začátek”, a to je zvýšení  zaměstnatelnosti na trhu práce uchazečů o zaměstnání do 25 let věku, jejichž získaná praxe od ukončení studia je maximálně 6 měsíců.

číst více

PRAXE JE ZAČÁTEK 2

Předmětem plnění je hlavní cíl projektu „Praxe je začátek 2“, a to je zvýšení zaměstnatelnosti a zaměstnanosti na trhu práce uchazečů o zaměstnání, kteří ke dni vstupu do projektu nedosáhli 25 let věku, s maximální celkovou praxí 12 měsíců a s ukončeným středoškolským popř. vyšším vzděláním.

číst více

SMĚR – PRÁCE

Předmětem plnění je hlavní cíl projektu „Směr – práce“, kterým je nalezení trvalého zaměstnání pro účastníka projektu během nebo krátce po jeho účasti v projektu,případně zvýšení jeho zaměstnatelnosti.

číst více

ZKUŠENOST MÁ HODNOTU

Z analýzy cílové skupiny vyplývají tyto její hlavní potřeby s  ohledem na uplatnění na trhu práce Motivace k aktivitě, k sebevědomí a k rozhodnutí ohledně své další kariéry a rozhodnutí pro změnu v přístupu k celoživotnímu vzdělávání.

číst více

Obslužná společnost a.s.

SÍDLO FIRMY

Křišťanova 17, 130 00 Praha 3

Telefon

Projektový manažer
 +420 739 571 400

Email

horinkovag@osas.cz