Personalistika

 

Jedním z hlavních úkolů personalistiky je výběr nových pracovníků. K tomu se používá mnoho metod. Nejdůležitější však je získat o potencionálním zájemci o místo co nejvíce informací a následně vyhodnotit jeho znalosti a zkušenosti v porovnání s ostatními pracovníky. Stejně tak je tomu i v opačném případě, kdy se zájemce rozhodne pro změnu zaměstnání či svůj profesní růst.

OBSLUŽNÁ SPOLEČNOST a.s. se personalistice a problematice zaměstnanosti dlouhodobě systematicky věnuje a dosahuje v realizovaných projektech nadstandardních výsledků.

  • Poradenství v oblasti personalistiky
  • Zprostředkování zaměstnání
  • Bilanční diagnostika
  • Profesní diagnostika
  • Kariérové plánování
  • Personální audity
  • Dopravně – psychologická vyšetření

Obslužná společnost a.s.

SÍDLO FIRMY

Křišťanova 17, 130 00 Praha 3

Telefon

Projektový manažer
 +420 739 571 400

Email

horinkovag@osas.cz