gdpr a vzdělávání

 

 

 

Obslužná společnost a.s. nabízí v rámci své vzdělávací a poradenské činnosti produkt, který není ničím novým, ale je přesto originální. V čem?

VYCHÁZÍ Z PŘEDPOKLADU, ŽE SPOLEČNOST MÁ V KAŽDÉM ČASE JEDNO ÚZKÉ MÍSTO!

Je v administrativě? Ve výrobě? V logistice či ve vývoji a inovacích? Nebo snad vývoj společnosti brzdí marketing, obchod? Nebo to jsou dokonce dodavatelé? Neplýtváme časem a penězi tím, že zlepšujeme tam, kde úzké místo není?

Originálnost naší nabídky je dána dvěma skutečnostmi. Hledáme úzká místa v nejširších souvislostech firmy.  Specialistů na problematiku ICT, personální, průmyslového inženýrství atd. je na trhu dost.

Učíme lidi z firmy úzká místa hledat. To je větší hodnota než úzké místo najít a poradenskou činnost ukončit. Proč? Protože vzápětí je úzké místo jinde!! Hledání je trvalý proces s neustálým zlepšováním.

 

Pro koho je systém neustálého zlepšování?

  • Pro ty, kteří se rozhodli jít s dobou, a to cestou zlepšování, i přesto, že mají vynikající výsledky („vždy je co zlepšovat“);
  • Pro ty, kteří mají poslední dobou potíže;
  • Pro ty, kteří stojí před problémem, zda postupně zlepšovat či rozhodně inovovat svoji činnost

Poradenské firmy říkají, že techniky pro zlepšování jsou pouze pro střední a velké firmy zaměřené na výrobu. My prokážeme, a to na základě našich prací u našich klientů, že naše metody jsou účinné nejen ve výrobě, ale i ve sféře nevýrobní, jako jsou nemocnice, úřady. I pro nejmenší firmy najdeme způsoby efektu zlepšení. Jak je to možné? Tajemství spočívá v intenzivní práci s pracovníky podniku, jejich přípravě na to, aby sami dovedli nacházet slabá místa a zlepšovat je.

 

GDPR – POVĚŘENEC

Od 1. ledna 2018 je účinné nařízení vlády č. 399/2017 Sb., o katalogu prací.

ve veřejných službách a správě a nařízení č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností.

Do katalogu prací ve veřejných službách a správě je nově zařazena činnost: REFERENTA SPRÁVY OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Zahrnující též činnost: POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ (do platových tříd v rozmezí od 10. do 13. platové třídy).

Obslužná společnost a.s.

SÍDLO FIRMY

Křišťanova 17, 130 00 Praha 3

Telefon

Projektový manažer
 +420 739 571 400

Email

horinkovag@osas.cz