DOTAČNÍ A GRANTOVÉ
PORADENSTVÍ

 

Orientace ve spletité struktuře evropských strukturálních fondů a jednotlivých operačních programů je velice složitá a selekce toho správného je pro nezkušeného žadatele mnohdy únavný a náročný proces. Naším cílem je proto aktivně usilovat o nalezení vhodných dotačních a grantových příležitostí za Vás. Váš podnikatelský záměr následně přizpůsobíme konkrétním kritériím vybraného dotačního programu tak, abychom maximalizovali konkurenceschopnost projektu a zvýšili pravděpodobnost úspěšnosti při získávání dotace.

Obslužná společnost čerpá z bezmála deseti let vlastních zkušeností jako příjemce dotací, během kterých jsme se zaměřovali zejména na veřejné zakázky v oblasti zaměstnanosti. Za tu dobu jsme získali široké spektrum znalostí o přípravě projektové žádosti i samotné realizaci projektu a s ní spojených rizik. V rámci sítě partnerských organizací máme přesah také do dalších oblastí dotačního poradenství. Disponujeme navíc rozsáhlou sítí expertů a udržujeme pravidelné kontakty se zástupci státní správy a poskytovateli dotací a grantů. Díky tomu můžeme klientům zaručit, že jim poskytujeme přesné a aktuální informace z důvěryhodných zdrojů.

  • Analýza dotačních příležitostí
  • Konzultace projektového záměru
  • Vypracování projektové žádosti včetně povinných příloh dle kritérií stanovených danou výzvou
  • Komunikace s orgány veřejné správy
  • Zpracování monitorovacích zpráv o realizaci projektu
  • Průběžná příprava a zpracovávání žádostí o platbu
  • Administrace změn projektu
  • Monitoring a aktualizace informací ze strany poskytovatele dotace
  • Průběžný audit nových dotačních možností na základě krátkodobých a dlouhodobých cílů klienta

V rámci dotačního a grantového poradenství nabízí naše společnost svým klientům komplexní služby spojené se zpracováním žádostí o dotaci i administrací realizovaných projektů.

Obslužná společnost a.s.

SÍDLO FIRMY

Křišťanova 17, 130 00 Praha 3

Telefon

Projektový manažer
 +420 739 571 400

Email

horinkovag@osas.cz