Jméno: 

Heslo: 

Reference | Od kolébky do práce

 

Projekt "Od kolébky do práce"

 
Zadavatel projektu      Úřad práce ČR – krajská pobočka v Příbrami
     
Realizátor projektu   Obslužná společnost, a. s.
    Počítačová služba, s.r.o.
     
Cíl projektu  

Předmětem plnění je hlavní cíl projektu „Od kolébky do práce“, kterým je
nalezení trvalého zaměstnání pro účastníka projektu během nebo krátce
po jeho účasti v projektu, případně zvýšení jeho zaměstnatelnosti.
Zásadním principem je orientace na zvyšování dovedností jednotlivce a
poskytování širších služeb, které nejlépe podpoří jeho reintegraci na trhu
práce.  Důraz je kladen na preventivní opatření, která musí být
uplatňována vůči osobám ohroženým nezaměstnaností či se vracejícím
na trh práce.  Dosažení hlavního cíle musí být podpořeno:

- zdůrazněním individuálního přístupu ke klientům projektu
(dále také i účastníkům projektu) poskytováním individuální
podpory a poradenstvím při hledání zaměstnání,

- zvýšením všeobecné kvalifikační znalosti a dovednosti klientů projektu
s důrazem na informační a komunikační technologie,

- monitorováním skutečné poptávky po profesích a dalších
profesních požadavcích (dalších dovedností) zaměstnavatelů a
ve vazbě na to poskytovat rekvalifikační kurzy a další vzdělávání a tím
získat důvěru zaměstnavatelů ve výstupy projektu Od kolébky do práce.

     
Cílová skupina:  

Uchazeči o zaměstnání po rodičovské dovolené
(až cca do 1 roku po jejím ukončení) evidovaní úřady práce ve Středočeském kraji

     
Časový harmonogram:   únor 2010 až červen 2012
     
Objem dotace:   36 160 000 CZK

 

 

© 2014 Copyright Obslužná společnost a.s. Webdesign by FULLHOUSE.CZ Webhosting by YOURHOSTING.CZ