Jméno: 

Heslo: 

Reference | Směr - práce

 

Projekt "SMĚR - PRÁCE"

 
Zadavatel projektu      Česká republika – Úřad práce ČR
     
Realizátor projektu   Konsorcium OBSLUŽNÁ SPOLEČNOST a.s. a Počítačová služba, s.r.o.
     
Cíl projektu:  

Předmětem plnění je hlavní cíl projektu „Směr - práce“, kterým je nalezení trvalého zaměstnání pro účastníka projektu během nebo krátce po jeho účasti v projektu, případně zvýšení jeho zaměstnatelnosti. Zásadním principem je orientace na zvyšování dovedností jednotlivce a poskytování širších služeb, které nejlépe podpoří jeho reintegraci na trhu práce. Důraz je kladen na co nejrychlejší návrat účastníků projektu do práce a zabránění tomu, aby se u nich projevovaly, případně prohlubovaly, negativní jevy související s dlouhodobou nezaměstnaností.

Dosažení hlavního cíle musí být podpořeno:
- zdůrazněním individuálního přístupu ke klientům projektu (dále také i účastníkům projektu) poskytováním individuální podpory a poradenstvím při hledání zaměstnání,
- zvýšením všeobecné kvalifikační znalosti a dovednosti klientů projektu s důrazem na informační a komunikační technologie,
- monitorováním skutečné poptávky po profesích a dalších profesních požadavcích (dalších dovedností) zaměstnavatelů a ve vazbě na to poskytovat rekvalifikační kurzy a další vzdělávání a tím získat důvěru zaměstnavatelů ve výstupy projektu „Směr – práce“.
     
Cílová skupina:   Uchazeči o zaměstnání, kteří jsou vedeni v evidenci Úřadu práce ČR ve Středočeském kraji nepřetržitě déle než 5 měsíců.
     
Časový harmonogram:   leden 2013 až listopad 2014
     
Objem dotace:   54 537 980,00 Kč
     
www stránky:   http://www.osas.cz/smer

 

 

© 2014 Copyright Obslužná společnost a.s. Webdesign by FULLHOUSE.CZ Webhosting by YOURHOSTING.CZ