Jméno: 

Heslo: 

Reference | Zkušenost má hodnotu

 

Grantový projekt "Zkušenost má hodnotu"

 

Realizátor projektu   Obslužná společnost, a. s.
     
Cíl projektu:  

Z analýzy cílové skupiny vyplývají tyto její hlavní potřeby s  ohledem na
uplatnění na trhu práce

Motivace k aktivitě, k sebevědomí a k rozhodnutí ohledně své další
kariéry a rozhodnutí pro změnu v přístupu k celoživotnímu vzdělávání
(v rámci projektu řeší aktivity: pracovní a bilanční diagnostika, motivační
modul, skupinové poradenství)

Poradenství v oblasti stanovení cílů a prostředků v jejich další
kariéře, které bude řešit i jejich individuální a specifické problémy a
potřeby (v rámci projektu řeší aktivity: bilanční diagnostika, individuální
plán osobního rozvoje, spolupráce s individuálním poradcem)

Získání obecných kompetencí, které je připraví na další profesní růst
(všeobecný přehled ohledně aktuální úpravy pracovního práva a
personalistiky, sebepoznání, schopnost aktivně využívat k práci i
osobnímu rozvoji prostředky ICT (v rámci projektu řeší aktivity: právní
minimum, kurz Dovednosti IT dle sylabu ECDL, vybrané aktivity
motivačního modulu)

Získání odborných kompetencí směřující k zamýšlené profesi
manažer nebo lektor (v rámci projektu řeší aktivity: rekvalifikace
Manažer nebo Lektor)

Možnost si v praxi vyzkoušet nově získané teoretické vědomosti
(v rámci projektu řeší aktivity: možnost měsíční odborné praxe po
realizované rekvalifikaci, mzdové příspěvky na nová či volná pracovní
místa, která umožní zapracování s nižším rizikem zrušení pracovního
poměru ve zkušební době)

Realizací projektu a jeho jednotlivých aktivit dojde k naplnění
definovaných potřeb cílové skupiny projektu. Díky realizaci projektu
budou účastníci projektu motivováni, připraveni na nový start profesní
kariéry a na své uplatnění na trhu práce.

     
Cílová skupina:   Aktivity projektu jsou zaměřeny a přizpůsobeny potřebám uchazečů o zaměstnání 
ve věku 50 let a vyšším s ukončeným středoškolským popř. vyšším vzděláním
a z cca 5 lety praxe v oblasti řízení.
     
Časový harmonogram:   květen 2011 až prosinec 2012
     
Objem dotace:   5 900 000 CZK
     
Internetové stránky:   osas.cz/zkusenost

 

© 2014 Copyright Obslužná společnost a.s. Webdesign by FULLHOUSE.CZ Webhosting by YOURHOSTING.CZ