Jméno: 

Heslo: 

Reference | Zvýšení adaptability členů Odborového svazu KOVO

 

Grantový projekt
„Zvýšení adaptability členů OS KOVO v rámci Hl.m. Prahy"

 

Realizátor projektu   Obslužná společnost, a. s.
     
Cíl projektu:  

Podpora OS KOVO jako poskytovatele poradenských a informačních služeb
Podpora OS KOVO prostřednictvím vzdělávání ve vazbě na členství v EU

Specifické cíle projektu:

Zlepšení informovanosti odborářů OS KOVO v působnosti hl.m. Prahy
vybudováním poradenského, konzultačního a informačního systému.

Zavedení specifického vzdělávacího programu pro vybrané cílové
skupiny s cílem zavést trvale systematické, diferencované a na potřeby
cílové skupiny orientované studium s dlouhodobou působností.

Zajistit systémové sladění aktivit projektu a současných i budoucích
aktivit OS KOVO a ČMKOS v oblasti vzdělávání a poradenských služeb

Zajistit pokračování a trvalou platnost nastavených aktivit po ukončení projektu.
Jednotlivé aktivity realizované s působností na území hl. m. Prahy
jsou chápány jako pilotní projekt. Po ukončení projektu a po zhodnocení
výše uvedených efektů budou vybrané aktivity rozšířeny k 
využití v rámci působnosti celého OS KOVO. 

     
Cílová skupina:   odboráři z pražských závodů
OS KOVO - centrála
     
Časový harmonogram:   červen 2006 až leden 2008
     
Objem dotace:   4 000 000 CZK
     
Internetové stránky:   osas.cz/obsluzna/ukoncene-projekty/kovo

 

© 2014 Copyright Obslužná společnost a.s. Webdesign by FULLHOUSE.CZ Webhosting by YOURHOSTING.CZ