GRANTOVÝ PROJEKT
„ZVÝŠENÍ ADAPTABILITY ČLENŮ OS KOVO V RÁMCI HL.M. PRAHY”

 

Realizátor projektu Obslužná společnost, a. s.
Cíl projektu: Podpora OS KOVO jako poskytovatele poradenských a informačních služeb
Podpora OS KOVO prostřednictvím vzdělávání ve vazbě na členství v EUSpecifické cíle projektu:Zlepšení informovanosti odborářů OS KOVO v působnosti hl.m. Prahy
vybudováním poradenského, konzultačního a informačního systému.Zavedení specifického vzdělávacího programu pro vybrané cílové
skupiny s cílem zavést trvale systematické, diferencované a na potřeby
cílové skupiny orientované studium s dlouhodobou působností.

Zajistit systémové sladění aktivit projektu a současných i budoucích
aktivit OS KOVO a ČMKOS v oblasti vzdělávání a poradenských služeb

Zajistit pokračování a trvalou platnost nastavených aktivit po ukončení projektu.
Jednotlivé aktivity realizované s působností na území hl. m. Prahy
jsou chápány jako pilotní projekt. Po ukončení projektu a po zhodnocení
výše uvedených efektů budou vybrané aktivity rozšířeny k
využití v rámci působnosti celého OS KOVO.

Cílová skupina: odboráři z pražských závodů
OS KOVO – centrála
Časový harmonogram: červen 2006 až leden 2008
Objem dotace: 4 000 000 CZK
Internetové stránky: osas.cz/obsluzna/ukoncene-projekty/kovo