GRANTOVÝ PROJEKT “ZKUŠENOST MÁ HODNOTU”

 

Realizátor projektu Obslužná společnost, a. s.
Cíl projektu: Z analýzy cílové skupiny vyplývají tyto její hlavní potřeby s  ohledem na
uplatnění na trhu práce
Motivace k aktivitě, k sebevědomí a k rozhodnutí ohledně své další
kariéry a rozhodnutí pro změnu v přístupu k celoživotnímu vzdělávání
(v rámci projektu řeší aktivity: pracovní a bilanční diagnostika, motivační
modul, skupinové poradenství)Poradenství v oblasti stanovení cílů a prostředků v jejich další
kariéře, které bude řešit i jejich individuální a specifické problémy a
potřeby (v rámci projektu řeší aktivity: bilanční diagnostika, individuální
plán osobního rozvoje, spolupráce s individuálním poradcem)Získání obecných kompetencí, které je připraví na další profesní růst
(všeobecný přehled ohledně aktuální úpravy pracovního práva a
personalistiky, sebepoznání, schopnost aktivně využívat k práci i
osobnímu rozvoji prostředky ICT (v rámci projektu řeší aktivity: právní
minimum, kurz Dovednosti IT dle sylabu ECDL, vybrané aktivity
motivačního modulu)

Získání odborných kompetencí směřující k zamýšlené profesi
manažer nebo lektor (v rámci projektu řeší aktivity: rekvalifikace
Manažer nebo Lektor)

Možnost si v praxi vyzkoušet nově získané teoretické vědomosti
(v rámci projektu řeší aktivity: možnost měsíční odborné praxe po
realizované rekvalifikaci, mzdové příspěvky na nová či volná pracovní
místa, která umožní zapracování s nižším rizikem zrušení pracovního
poměru ve zkušební době)

Realizací projektu a jeho jednotlivých aktivit dojde k naplnění
definovaných potřeb cílové skupiny projektu. Díky realizaci projektu
budou účastníci projektu motivováni, připraveni na nový start profesní
kariéry a na své uplatnění na trhu práce.

Cílová skupina: Aktivity projektu jsou zaměřeny a přizpůsobeny potřebám uchazečů o zaměstnání
ve věku 50 let a vyšším s ukončeným středoškolským popř. vyšším vzděláním
a z cca 5 lety praxe v oblasti řízení.
Časový harmonogram: květen 2011 až prosinec 2012
Objem dotace: 5 900 000 CZK
Internetové stránky: osas.cz/zkusenost