GRANTOVÝ PROJEKT

„SYSTÉM AKTIVNÍ POLITIKY ZAMĚSTNANOSTI V ČINNOSTI AGENTURY PRÁCE“

 

Realizátor projektu Obslužná společnost, a. s.
Cíl projektu: Cílem grantového  projektu „Systém aktivní politiky zaměstnanosti v
činnosti agentury práce“ je důsledná, adresná a individuální práce
se zájemci i uchazeči o zaměstnání tak, aby je bylo možné trvale
navrátit na trh práce, případně působit preventivně u osob, které
jsou zatím nezaměstnaností jen ohrožené.Prostředkem k naplnění tohoto cíle je vybudování a následné využívání
uceleného poradenského, informačního a vzdělávacího systému,
který všestranně podporuje uchazeče i zájemce o práci při jejich
znovu-začleňování  na trh práce.
Cílová skupina: Osoby dlouhodobě nezaměstnané a osoby ohrožené
dlouhodobou nezaměstnaností
Uchazeči o zaměstnání
Zájemci o zaměstnání
Zaměstnanci ohrožení nezaměstnaností
Časový harmonogram: říjen 2006 až prosinec 2007
Objem dotace: 5 500 000 CZK
Internetové stránky: osas.cz/obsluzna/ukoncene-projekty/apz