PROJEKT “SMĚR – PRÁCE”

Zadavatel projektu   Česká republika – Úřad práce ČR
Realizátor projektu Konsorcium OBSLUŽNÁ SPOLEČNOST a.s. a Počítačová služba, s.r.o.
Cíl projektu: Předmětem plnění je hlavní cíl projektu „Směr – práce“, kterým je nalezení trvalého zaměstnání pro účastníka projektu během nebo krátce po jeho účasti v projektu,případně zvýšení jeho zaměstnatelnosti. Zásadním principem je orientace na zvyšování dovedností jednotlivce a poskytování širších služeb, které nejlépe podpoří jeho reintegraci na trhu práce. Důraz je kladen na co nejrychlejší návrat účastníků projektu do práce a zabránění tomu, aby se u nich projevovaly, případně prohlubovaly, negativní jevy související s dlouhodobou nezaměstnaností.

Dosažení hlavního cíle musí být podpořeno:
– zdůrazněním individuálního přístupu ke klientům projektu (dále také i účastníkům projektu) poskytováním individuální podpory a poradenstvím při hledání zaměstnání,
– zvýšením všeobecné kvalifikační znalosti a dovednosti klientů projektu s důrazem na informační a komunikační technologie,
– monitorováním skutečné poptávky po profesích a dalších profesních požadavcích(dalších dovedností) zaměstnavatelů a ve vazbě na to poskytovat rekvalifikační kurzy a další vzdělávání a tím získat důvěru zaměstnavatelů ve výstupy projektu „Směr – práce“.

Cílová skupina: Uchazeči o zaměstnání, kteří jsou vedeni v evidenci Úřadu práce ČR ve Středočeském kraji nepřetržitě déle než 5 měsíců.
Časový harmonogram: leden 2013 až listopad 2014
Objem dotace: 54 537 980,00 Kč
www stránky: http://www.osas.cz/smer