GRANTOVÝ PROJEKT „ŠANCE PRO ZKUŠENÉ“

 

Realizátor projektu Obslužná společnost, a. s.
Cíl projektu: Překonat psychické zábrany, které mají klienti ohroženi sociálním vyloučením,
získání návyků pro efektivní vyhledávání zaměstnání na trhu práce,
posílení odborných kvalit formou výuky na PC a formou rekvalifikací,
aktivní činnost klientů za účelem získání si zaměstnání.
Projekt bude usilovat o odstraňování bariér znesnadňujících
jejich rovnocenný vstup a udržení se na trhu práce.
Cílová skupina: Fyzické osoby starší 50-ti let v působnosti v okrese Beroun,
které jsou evidovány na příslušném úřadu  práce po dobu delší než 6 měsíců.
Časový harmonogram: prosinec  2010 až říjen 2012
Objem dotace: 5 900 000 CZK
www stránky: http://www.osas.cz/sance/