PROJEKT “PŘÍPRAVA NA PRÁCI VE STŘEDOČESKÉM KRAJI”

Projekt spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Zadavatel projektu   Úřad práce ČR – krajská pobočka v Příbrami
Realizátor projektu Obslužná společnost, a. s.
Cíl projektu: Hlavním cílem projektu bylo odstranění vnějších překážek bránících přístupu ke vzdělání a zaměstnání, jak na straně osob cílových skupin, tak na straně zaměstnavatelů.  Dalším cílem je pomáhat zaměstnavatelům při hledání vhodného pracovníka pro svůj podnik, jako i při vytváření nových pracovních míst.
Cílová skupina: Projekt je určen osobám se zdravotním postižením se všemi stupni vzdělání a osobám dlouhodobě nezaměstnaným nad 50 let věku se zdravotním omezením se všemi stupni vzdělání, délka evidence nad 12 měsíců.
Časový harmonogram: únor 2006 až říjen 2007
Objem dotace: 28 000 000 CZK
Internetové stránky: osas.cz/obsluzna/ukoncene-projekty/priprava-na-praci-ve-str-kraji