PROJEKT “PRAXE JE ZAČÁTEK”

Zadavatel projektu   Úřad práce ČR – krajská pobočka v Příbrami
Realizátor projektu Obslužná společnost, a. s.
MAVO, s.r.o.
Cíl projektu: Předmětem plnění je hlavní cíl projektu „Praxe je začátek”, a to je
zvýšení  zaměstnatelnosti na trhu práce uchazečů o zaměstnání
do 25 let věku, jejichž získaná praxe od ukončení studia je
maximálně 6 měsíců. Dosažení hlavního cíle bude probíhat
za podpory zkvalitnění a zvýšení  kvalifikace v oblasti IT a za
podpory získání pracovní praxe u zaměstnavatelů ve veřejné
správě. Na základě získaných zkušeností  a provedených analýz
této cílové skupiny byly definovány dílčí cíle, jejichž postupné
plnění podpoří dosažení cíle hlavního.Dílčí cíle:
Rozšíření dosavadních znalostí IT, a to formou rekvalifikačních kurzů.Získání kvalitních pracovních návyků, běžných organizačních a
provozních zkušeností, základů firemní kultury a vztahů se zákazníky, a to formou
zajištěné praxe u zaměstnavatelů ve veřejné správě.Individuální podpora po dobu účasti v projektu, která bude v

průběhu praxe zaměřená na vyhledávání vhodných pracovních
míst pro účastníky projektu po ukončení jejich účasti v projektu.

Cílová skupina: Uchazeči o zaměstnání do 25 let věku s nulovou praxí
Uchazeči o zaměstnání do 25 let věku s max. praxí 6 měsíců.
Časový harmonogram: srpen 2009 až prosinec 2011
Objem dotace: 44 500 000 CZK