PROJEKT „PRAXE JE ZAČÁTEK 2″

 

Zadavatel projektu   Úřad práce ČR – krajská pobočka v Příbrami
Realizátor projektu Obslužná společnost, a. s.
Cíl projektu: Předmětem plnění je hlavní cíl projektu „Praxe je začátek 2“, a to je zvýšení
zaměstnatelnosti a zaměstnanosti na trhu práce uchazečů o zaměstnání,
kteří ke dni vstupu do projektu nedosáhli 25 let věku, s maximální celkovou
praxí 12 měsíců a s ukončeným středoškolským popř. vyšším vzděláním.
Dosažení hlavního cíle bude probíhat za podpory zkvalitnění a zvýšení
kvalifikace v oblasti IT a administrativních dovedností a za podpory získání
pracovní praxe u zaměstnavatelů převážně ve veřejné správě.
Na základě získaných zkušeností a provedených analýz této cílové skupiny byly
definovány dílčí cíle, jejichž postupné plnění podpoří dosažení cíle hlavního.

Dílčí cíle:

Rozšíření dosavadních znalostí IT a administrativních dovedností, a to
formou rekvalifikačních kurzů

Získání kvalitních pracovních návyků, běžných organizačních a
provozních zkušeností, základů firemní kultury a vztahů se
zákazníky, a to formou zajištění pracovní praxe převážně u
institucí veřejné správy

Individuální podpora po dobu účasti v projektu, která bude v průběhu
celého projektu zaměřená nejen na odbornou konzultaci a poradenství
v oblasti návratu na trh práce, ale především na vyhledávání
vhodných pracovních míst

Naplnění dílčích cílů zajistí účastníkům projektu lepší start jejich
profesní kariéry.

Cílová skupina: Uchazeči o zaměstnání bez praxe, kteří ke dni vstupu do projektu
nedosáhli 25 let věku s ukončeným středoškolským popř. vyšším vzděláním
Uchazeči o zaměstnání s max. praxí 12 měsíců, kteří ke dni vstupu do projektu
nedosáhli 25 let věku s ukončeným středoškolským popř. vyšším vzděláním
Časový harmonogram: srpen 2011 až prosinec 2012
Objem dotace: 22 900 000 CZK
Internetové stránky: osas.cz/praxe2