PROJEKT „NÁVRAT DO PRÁCE VE STŘEDOČESKÉM KRAJI

 

Zadavatel projektu   Úřad práce ČR – krajská pobočka v Příbrami
Realizátor projektu Obslužná společnost, a. s.
Cíl projektu: Hlavním cílem projektu Návrat do práce ve Středočeském kraji je zvýšení
zaměstnatelnosti osob, které se projektu zúčastní a podpora při hledání
zaměstnání. Zásadním principem je orientace na zvyšování dovedností
jednotlivce a poskytování širších služeb, které nejlépe podpoří jeho
neintegraci na trhu práce. Důraz je kladen na preventivní opatření,
která musí být uplatňována vůči osobám ohroženým nezaměstnaností
či se vracejícím na trh práce.
Cílová skupina: Uchazeči o zaměstnání s dobou evidence nad 12 měsíců
(do 25 let věku a VŠ do 30 let věku na 6 měsíců evidence)
Zájemci o zaměstnání
Zaměstnanci ohrožení nezaměstnaností
Časový harmonogram: prosinec 2006 až květen 2008
Objem dotace: 89 000 000 CZK