Jméno: 

Heslo: 

GDPR - POVĚŘENEC

 

GDPR - POVĚŘENEC

 

Od 1. ledna 2018 je účinné nařízení vlády č. 399/2017 Sb., o katalogu prací.

ve veřejných službách a správě a nařízení č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností.

Do katalogu prací ve veřejných službách a správě je nově zařazena činnost: REFERENTA SPRÁVY OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Zahrnující též činnost: POVĚŘENCE PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ (do platových tříd v rozmezí od 10. do 13. platové třídy).

 

 

Nabídka dalšího vzdělávání a rekvalifikačních kurzů

 

MŠMT- 28825/2015-1/601 s platností do 27.10.2018
   
  Obsluha osobního počítače
  (v rozsahu 101 hodin teoretické výuky)
   
  Pracovník grafického studia
  (v rozsahu 81 hodin teoretické výuky)
   
  Tvorba www stránek
  (v rozsahu 81 hodin teoretické výuky)
   
MŠMT-35894/2015-1/827 s platností do 14.1.2019
   
  Účetnictví
  (v rozsahu 120 hodin teoretické výuky)
   

 

SPECIÁLNÍ PRODUKT

Obslužná společnost a.s. nabízí v rámci své vzdělávací a poradenské činnosti produkt, který není ničím novým, ale je přesto originální. V čem?

VYCHÁZÍ Z PŘEDPOKLADU, ŽE SPOLEČNOST MÁ V KAŽDÉM ČASE JEDNO ÚZKÉ MÍSTO!

Je v administrativě? Ve výrobě? V logistice či ve vývoji a inovacích? Nebo snad vývoj společnosti brzdí marketing, obchod? Nebo to jsou dokonce dodavatelé? Neplýtváme časem a penězi tím, že zlepšujeme tam, kde úzké místo není?

 
 

Originálnost naší nabídky je dána dvěma skutečnostmi. Hledáme úzká místa v nejširších souvislostech firmy.  Specialistů na problematiku ICT, personální, průmyslového  inženýrství atd. je na trhu dost.

Učíme lidi z firmy úzká místa hledat. To je větší hodnota než úzké místo najít a poradenskou činnost ukončit. Proč? Protože vzápětí je úzké místo jinde!! Hledání je trvalý proces s neustálým zlepšováním.

 

Pro koho je systém neustálého zlepšování?

Pro ty, které se rozhodly jít s dobou, a to cestou zlepšování, i přesto, že mají vynikající výsledky („vždy je co zlepšovat“);

Pro ty, které mají poslední dobou potíže;

Pro ty, které stojí před problémem, zda postupně zlepšovat či rozhodně inovovat svoji činnost

 

 
    Poradenské firmy říkají, že techniky pro zlepšování jsou pouze pro střední a velké firmy zaměřené na výrobu. My prokážeme na základě našich prací u našich klientů, že naše metody jsou účinné nejen ve výrobě, ale i ve sféře nevýrobní, jako jsou nemocnice, úřady. I pro nejmenší firmy najdeme způsoby efektu zlepšení. Jak je to možné? Tajemství spočívá v intenzivní práci s pracovníky podniku, jejich přípravě na to, aby sami dovedli nacházet slabá místa a zlepšovat je.

 

 


Email

Příjmení

Kraj

© 2014 Copyright Obslužná společnost a.s. Webdesign by FULLHOUSE.CZ Webhosting by YOURHOSTING.CZ