Jméno: 

Heslo: 

Vzdělávání zaměstnanců

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Výzva: 03_16_043 - Podnikové vzdělávání zaměstnanců

 

Název projektu: OBSLUŽNÁ SPOLEČNOST, a.s. - vzdělávání zaměstnanců.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004809

Projekt je realizován za podpory Evropské unie, z Operačního programu Zaměstnanost.

 

Cíl projektu: podpora dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců prostřednictvím realizace odborných školení pro zaměstnance společnosti

Datum zahájení realizace projektu: 1.3.2017

Datum ukončení realizace projektu nejpozději do: 28.2.2019

Vedoucí projektu: JUDr. Jaroslav Kostohryz, kostohryzj@osas.cz

V prvním monitorovacím období, tj. od 1.3.2017 do 31.8.2017 neprobíhaly žádné vzdělávací aktivity.
 
V druhém monitorovacím období proběhly 2 kurzy:
 
Jednalo se o kurzy z aktivity Manažerské a měkké dovednosti: Systém řízení zpracování osobních údajů I. (Mapování) a Systém řízení zpracování osobních údajů II. (Nastavení procesů).
 
Celkem bylo v tomto monitorovacím období vyčerpáno 160 hodin na osobu.

Monitorovací období č. 3., od 1.3. 2018 do 31.8.2018
 
V rámci tohoto monitorovacího období bylo proškoleno celkem 2000 osobohodin. 936 osobohodin pro zaměstnance z ISCO 2 a 1064 osobohodin pro zaměstnance z ISCO 4.
 
Celkem nám do projektu vstoupilo již 39 osob, z nichž již 38 absolvovalo minimálně 40 hodin vzdělávacích aktivit.
 
Ve vzdělávacích aktivitách plánujeme pokračovat i v následujícím monitorovacím období.


 


Email

Příjmení

Kraj

© 2014 Copyright Obslužná společnost a.s. Webdesign by FULLHOUSE.CZ Webhosting by YOURHOSTING.CZ