Jméno: 

Heslo: 

Poradenství

 

Dotační a grantové
poradenství

 

Orientace ve spletité struktuře evropských strukturálních fondů a jednotlivých operačních programů je velice složitá a selekce toho správného je pro nezkušeného žadatele mnohdy únavný a náročný proces. Naším cílem je proto aktivně usilovat o nalezení vhodných dotačních a grantových příležitostí za Vás. Váš podnikatelský záměr následně přizpůsobíme konkrétním kritériím vybraného dotačního programu tak, abychom maximalizovali konkurenceschopnost projektu a zvýšili pravděpodobnost úspěšnosti při získávání dotace.  
  Obslužná společnost čerpá z bezmála deseti let vlastních zkušeností jako příjemce dotací, během kterých jsme se zaměřovali zejména na veřejné zakázky v oblasti zaměstnanosti. Za tu dobu jsme získali široké spektrum znalostí o přípravě projektové žádosti i samotné realizaci projektu a s ní spojených rizik. V rámci sítě partnerských organizací máme přesah také do dalších oblastí dotačního poradenství. Disponujeme navíc rozsáhlou sítí expertů a udržujeme pravidelné kontakty se zástupci státní správy a poskytovateli dotací a grantů. Díky tomu můžeme klientům zaručit, že jim poskytujeme přesné a aktuální informace z důvěryhodných zdrojů.
     
NAŠE SLUŽBY
 
 
Analýza dotačních příležitostí
 
Konzultace projektového záměru
 
Vypracování projektové žádosti včetně povinných příloh dle kritérií stanovených danou výzvou
 
Komunikace s orgány veřejné správy
 
Zpracování monitorovacích zpráv o realizaci projektu
 
Průběžná příprava a zpracovávání žádostí o platbu
 
Administrace změn projektu
 
Monitoring a aktualizace informací ze strany poskytovatele dotace
 
Průběžný audit nových dotačních možností na základě krátkodobých a dlouhodobých cílů klienta
 
 
V rámci dotačního a grantového poradenství nabízí naše společnost svým klientům komplexní služby spojené se zpracováním žádostí o dotaci i administrací realizovaných projektů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Email

Příjmení

Kraj

© 2014 Copyright Obslužná společnost a.s. Webdesign by FULLHOUSE.CZ Webhosting by YOURHOSTING.CZ